Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Białystoku. Co warto zobaczyć w Białystoku

Chcesz poznać zabytki Białystoku? Oto rejestr zabytków Białystoku! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Białystoku ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Białystok.

Mapa zabytków Białystoku
Mapa z zabytkami miasta Białystok

Co warto zobaczyć w Białystoku - zabytki Białystoku

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Białystoku? Dowiedz się, czy w Białystoku znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Białystoku.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Białystoku. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Białystoku.

Wykaz zabytków w Białystoku

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem
strona 1 / 2

Dworzec kolejowy


Białystok, Kolejowa 9

Przykład budynku użyteczności publicznej z czasów carskich, wzorowany na podobnych obiektach na trasie (...)

Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP


Białystok, pl. Jana Pawła II

Najstarszy zabytek Białegostoku.Jednowieżowy i jednonawowy kościół o cechach gotyckich (rzut, bryła, skarpy), renesansowych (...)

Kamienica, dawny zarząd fabryki Moesa


Białystok, św. Rocha 3

Kamienica wzniesiona w końcu XIX w., w czasie największego rozwoju miasta związanego z przemysłem włókienniczym; przykład (...)

Kaplica prawosławna pw. św. Marii Magdaleny


Białystok, Sosnowa

Barokowa kaplica fundacji Jana Klemensa Branickiego powstała podczas XVIII-wiecznej rozbudowy miasta.

Kościół ewangelicko-augsburski, ob. kościół par. pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika


Białystok, Warszawska

Ciekawy przykład architektury neoromańskiej z pocz.XX w., o dyspozycji wnętrza charakterystycznej dla świątyń ewangelickich (...)

Pałac Nowika


Białystok, Lipowa 35

Dobrze zachowany przykład architektury rezydencjonalnej w stylu secesyjnym, bogaty detal.Obiekt z okresu rozkwitu przemysłu (...)

Pałacyk gościnny Branickich


Białystok, Kilińskiego 6

Pałacyk stanowi część barokowego założenia miejskiego ul.Kilińskiego, powiązanego z założeniem pałacowo - ogrodowym.

Zespół pałacowo-parkowy Branickich


Białystok, Kilińskiego 1

Unikatowa, jedna z najwspanialszych w Europie, barokowa rezydencja pałacowo-ogrodowa, należąca do Jana Klemensa Branickiego, (...)

Pałac Branickich


Białystok, Kilińskiego 1

Główna rezydencja hetmańska Jana Klemensa Branickiego o wyjątkowej wartości dla architektury i sztuki polskiej.

Zespół pałacowo-parkowy Lubomirskich


Białystok, Dojlidy Fabryczne 26

Powstanie zespołu wiąże się z okresem szczególnego rozwoju miasta, a zwłaszcza przemysłowego rozkwitu poł.

Kamienica


Białystok, Warszawska 27

Cenny przykład zabudowy mieszkalnej z 2.poł.XIX w.i początku XX wieku.

Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP


Białystok, pl. Jana Pawła II 1

Obiekt jest interesującym przykładem tzw.wielkich katedr budowanych w stylu neogotyckim, tzw.

Sobór katedralny pw. św. Mikołaja Cudotwórcy


Białystok, Lipowa

Neoklasycystyczna świątynia powstała pod wpływem ogólnoeuropejskich prądów w sztuce przełomu XVIII i XIX wieku.

Dom staromiejski


Białystok, Rynek Kościuszki 2

Cenny przykład budownictwa miejskiego z 2.poł.XVIII wieku.Fundacja szpitala związana z działalnością dobroczynną hetmana (...)

Układ urbanistyczny


Białystok

Rozplanowanie Białegostoku - rezydencji sprzęgniętej z miastem - jest przykładem modnego w XVIII w.

Siedziba Uniwersytetu, d. Dom Partii


Białystok

Budynek o ciekawej formie i wysokich walorach artystycznych, nawiązujący w stylu do przedwojennego modernizmu.

Strażacka wieża obserwacyjna


Białystok, Warszawska 3

Jedyny taki obiekt na terenie woj.podlaskiego, znaczne wartości historyczne dla miasta i regionu.

Zespół kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia NMP


Białystok, pl. Jana Pawła II 1

Zespół architektoniczny i historyczny dwóch połączonych kościołów, z których „biały” jest najstarszą świątynią-mauzoleum (...)

Zespół fabryki jedwabnych pluszów Białostockiej Manufaktury E. Becker i S-ka, ob. galeria handlowa


Białystok, Świętojańska 15

W przeszłości był to największy zespół fabryczny w Białymstoku, świadczący o gospodarczym znaczeniu miasta w kon.

Budynek zarządu Towarzystwa Białostockiej Manufaktury E. Becker i s-ka w zespole Fabryki Jedwabnych Pluszów, ob. nieużytkowany


Białystok, Świętojańska 15

Świetnie zachowany przykład reprezentacyjnego obiektu towarzyszącego zabudowie fabrycznej, o bogatej neorenesansowej (...)

strona 1 / 2

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Statystyki zabytków w Białystoku

Zabytki w Białystoku

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Białystoku.

Zabytki Białystoku
Liczba zabytków w mieście Białystok z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Białystoku jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Białystoku w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Białystoku lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Białystoku,
 • MPZP Białystoku,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Białystoku.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Białystoku?

Ochroną zabytków w Białystoku zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Białystoku są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Białystoku.
 2. Urząd Miejski w Białymstoku. Urząd Miejski w Białymstoku prowadzi gminną ewidencję zabytków Białystoku, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Białystok zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Białystoku

Gminną ewidencję zabytków Białystoku prowadzi Urząd Miejski w Białymstoku, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Białystoku?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Białystoku następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Białystoku nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Białystoku oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Białystoku. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Białystoku nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Białystoku, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Białystok, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Białystok dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Białystok z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Białystok!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: