Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Białystok  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Białystok

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Białystok.

Mapa Geoportal Białystok
Mapa z granicą miasta Białystok
herb miasta Białystok

Dane urzędu

Urząd Miejski w Białymstokuul. Słonimska 1Białystok, 15-950

Tel: 85 8696001

Fax: 85 8696265

E-mail: prezydent@um.bialystok.pl

Powiat: Białystok

Województwo: podlaskie

Numer TERYT miasta Białystok: 2061011

Witryna: www.bialystok.pl

Władze lokalne: Prezydent Tadeusz Truskolaskiprezydent@um.bialystok.pl

Aktualności z miasta Białystok

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Białystoku

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Białystok to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Białystok na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Białystoku, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Białystoku

Miasto Białystok w liczbach

Powierzchnia miasta Białystok*

102 km2

1426 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Białystok*

296 958 mieszkańców

10 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Białystok*

2 908 mieszkańców na km2

10 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Białystok

Geoportal Białystok prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Białystok

Jak powstał Geoportal miasta Białystok?

Geoportal Białystok powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Białystok, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Białystok umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Białystok

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Białystok?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Białystok;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Białystok;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Białystok;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Białystok;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Białystoku.
Informacje na Geoportalu Białystok

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Białystok?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Białystok;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Białystok;
 • Rejestr MPZP Białystok;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Białystok;
 • Mapa Topograficzna miasta Białystok;
 • Mapa Solarna miasta Białystok;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Białystok;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Białystok

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Białystok?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Białystok.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Białystok łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Białystoku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Białystoku zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Białystok, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Białystok oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Białystok. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Białystoku możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Białystoku. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Białystok. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Białystok.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Białystoku.

  Geoportal miasta Białystok posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Białystok. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Białystoku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Białystok przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Białystoku.

  W Geoportalu Białystok przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Białystok. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Białystoku. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Białystok zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Białystok, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Białystok oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Białystok.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Białystok. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Białystok są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Białystok podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Białystok.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Białystoku. W Geoportalu miasta Białystok udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Białystoku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Białystok.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Białystok. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Białystok dla mieszkańców

Geoportal Białystok jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Białystok. Na mapie Białystoku sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Białystok mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Białystok. Korzystając z map Geoportalu miasta Białystok w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Białystok są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Białystok dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Białystok dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować