Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Białystok  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Białystok

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Białystok.

Mapa Geoportal Białystok
Mapa z granicą miasta Białystok
herb miasta Białystok

Dane urzędu

Urząd Miejski w Białymstokuul. Słonimska 1Białystok, 15-950

Tel: 85 8797979 wewn.  -

Fax: 85 8696209 wewn.  -

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UMwB/skrytka

E-mail: urzad@um.bialystok.pl

Powiat: Białystok

Województwo: podlaskie

Numer TERYT miasta Białystok: 2061011

Witryna: www.bialystok.pl oraz www.bip.bialystok.pl

Władze lokalne: Prezydent Tadeusz Truskolaskiprezydent@um.bialystok.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Białystoku

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Białystok to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Białystok na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Białystoku, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Białystoku, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Białystoku

Miasto Białystok w liczbach

Powierzchnia miasta Białystok*

102 km2

1426 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Białystok*

296 958 mieszkańców

10 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Białystok*

2 908 mieszkańców na km2

10 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Białystok

Geoportal Białystok prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Białystok, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Białystok.

Dostęp do danych Geoportalu Białystok

Jak powstał Geoportal miasta Białystok?

Geoportal Białystok powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Białystok, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Białystok.

Geoportal Białystok umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Białystok oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Białystok, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Białystok

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Białystok?

Informacje na Geoportalu Białystok

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Białystok?

Korzyści z Geoportalu Białystok

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Białystok?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Białystok.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Białystok łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Białystoku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Białystoku zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Białystok, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Białystok oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Białystok. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Białystoku możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Białystoku. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Białystok. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Białystok.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Białystoku.

  Geoportal miasta Białystok posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Białystok. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Białystoku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Białystok przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Białystoku.

  W Geoportalu Białystok przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Białystok. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Białystoku. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Białystok zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Białystok, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Białystok oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Białystok.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Białystok. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Białystok są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Białystok podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Białystok.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Białystoku. W Geoportalu miasta Białystok udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Białystoku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Białystok.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Białystok. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Białystok.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Białystok, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Białystok. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Białystok.

 • Zabytki w mieście Białystok

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Białystok. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Białystok oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Białystok.

 • Informacje o wyborach w mieście Białystok

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Białystok. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Białystok i wiele istotnych informacji.

Geoportal Białystok dla mieszkańców

Geoportal Białystok jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Białystok. Na mapie Białystoku sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Białystok mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Białystok. Korzystając z map Geoportalu miasta Białystok w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Białystok są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Białystok dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Białystok dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu